Renungan Harian

22. UKURAN HIDUP KEKAL

Hidup kekal bukan hanya memuat pengertian panjangnya hidup, tetapi juga memuat dalamnya hidup atau kualitas hidup.

0 comments

21. KETULUSAN

Keramahtamahan bukanlah sikap lahiriah, tetapi sikap hati atau batin yang memancar atau terekspresi dalam perbuatan lahiriah.

0 comments

20. KEBOHONGAN TERSELUBUNG

Kebohongan terselubung adalah sikap atau perkataan yang tidak secara terang-terangan menunjukkan kebohongan, tetapi bermaksud menggelapkan fakta sebenarnya.

0 comments

19. KEJUJURAN DALAM BERSUMPAH

Oleh sebab bersumpah adalah suatu perbuatan yang di dalamnya seseorang menggunakan nama Tuhan, di mana Tuhan sebagai saksi utama untuk meneguhkan kebenaran atas apa yang seseorang nyatakan, maka orang percaya harus benar dalam hal ini.

0 comments

18. HAL PERZINAAN

Untuk menghindari dosa zina, kita harus terus menerus digarap oleh Tuhan, sehingga zina tidak dilakukan bukan karena tidak ada kesempatan, tetapi karena tidak bisa berdosa lagi.

0 comments

17. RELASI TERHADAP ALLAH DAN SESAMA

Sesungguhnya sikap hati terhadap sesama memainkan peranan penting dalam relasi kita dengan Allah.

0 comments

16. KEADAAN YANG DITERIMA

Orang percaya harus berkeadaan berkenan artinya berkeadaan diterima oleh Allah sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Tuhan.

0 comments

14. JALAN HIDUP

Kekristenan adalah jalan hidup yang dipandu oleh Roh Kudus untuk mengenakan gaya hidup Yesus Allah Anak, yaitu melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan-Nya.

0 comments

13. HARUS ADA USAHA

Panggilan untuk dimuridkan guna mengalami perubahan atau pertumbuhan menjadi manusia seperti rancangan semula Allah adalah suatu kemutlakkan yang tidak boleh dihindari atau ditolak oleh orang percaya, dan untuk hal ini tidak bisa tidak, harus ada usaha individu.

0 comments

12. PERTOBATAN DALAM KEKRISTENAN

Pertobatan dalam Kekristenan adalah perubahan yang didorong oleh kesadaran terhadap kebenaran, yang bukan hanya menyangkut kesadaran moral, tetapi juga meliputi pemahaman hidup secara menyeluruh.

0 comments

Comments are closed.